Emile Larre euskaltzaina

Emile Larre euskaldun apeza eta euskaltzain osoa hil da Kanbon 2015ko maiatzaren 30an. Emile Larre Baigorrin sortu zen, 1926ko urtarrilaren 3an, Bastida auzoan. Lagunen artean mintzo zelarik, Baigorriarra zela ezagutzen zitzaion eiki eta Baigorriar izatea ez zuen saltzekoa.
Azken urte hauetan Emile Larrek bizitza dorpea zeraman, ustegabeko eroriko tzar baten ondotik bortizki joa. Kanboko Arditegi zaharretxean bere azken urteak etsitu gabe jasan ditu gaztean nola bere adin nagusian dena pindar eta su ezagutu dugun euskaltzainak.

Jean Haritschelhar universitaire

Agrégé d’espagnol, le versant universitaire essentiellement consacré au service de l’euskara, donna à Jean Haritschelhar une position singulière. 
A son indépendance d’esprit, la rigueur de sa thèse sur Topet-Etxahun, son engagement dans le réseau de brillants défenseurs des langues minoritaires et la publication de 400 contributions scientifiques, Jean Haritschelhar ajouta une collaboration fidèle à Enbata. Xarles Videgain, professeur des universités retrace ce parcours somptueux.